Komunikaty prasowe

17.11.2015

Rośnie polski rynek płatków zbożowych

W okresie ostatnich 12 miesięcy polskie gospodarstwa domowe zakupiły ponad 19 tys. ton płatków zbożowych. Analizowana kategoria obejmuje płatki ryżowe, owsiane, jęczmienne, jaglane, żytnie, gryczane, otręby, zarodki pszenne, orkisz gnieciony, żyto gniecione oraz owsianki.
03.11.2015

GfK udoskonala rozwiązania z zakresu Customer Experience, służące do monitorowania i zarządzania doświadczeniami klientów w czasie rzeczywistym

Instytut GfK wprowadził innowacje w narzędziu GfK Echo, rozwiązaniu badawczym umożliwiającym zarządzanie doświadczeniami klientów. Rozbudowana wersja GfK Echo daje obecnie możliwość wykonania analizy predykcyjnej na podstawie analizy danych wstecz oraz zapewnia bieżący wgląd w różne typy danych, także dane pozabadawcze. ...
02.11.2015

Dieta szpitalna ¾ pacjentów oparta jedynie na posiłkach szpitalnych

Wyniki prezentowanego badania na temat postaw pacjentów powstały z wykorzystaniem telewizji szpitalnej, a próbę badawczą stanowili pacjenci różnych oddziałów polskich szpitali. ...
26.10.2015

Miesięczna siła nabywcza dzieci w Polsce wynosi niemal 348 mln zł

Oszczędności posiadane przez dzieci mają wartość 1.044,6 mln zł – wynika z raportu „Junior Shopper 2015” na temat preferencji i zwyczajów zakupowych dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.
22.10.2015

Polski rynek konsol i gier pudełkowych jest wart 650 mln zł

Według danych GfK pochodzących z badania panelowego sklepów detalicznych, w okresie od stycznia do września 2015 r., wartość polskiego rynku konsoli i gier pudełkowych osiągnęła 650 mln zł i była wyższa o 8,5 proc. w stosunku do poprzedniego analogicznego okresu. ...
21.10.2015

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w październiku 2015

Warszawa, 21 października 2015 r. – Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się na początku października, to wzięłoby w nich udział 59 proc. dorosłych Polaków. Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem (44 proc.) oraz Platforma Obywatelska (27 proc.) – wyniki październikowej fali badania* GfK na temat preferencji partyjnych Polaków. ...
13.10.2015

Znajomość problematyki związanej z zakażeniami wirusem HCV wśród Polaków nadal na niewystarczającym poziomie – wyniki pierwszego w Polsce badania z wykorzystaniem telewizji szpitalnej

Głównym celem realizowanego badania było poznanie podejścia i świadomości pacjentów do ryzyka związanego z zakażeniem wirusem HCV. Świadomość stopnia szkodliwości wirusa HCV jest na stosunkowo wysokim poziomie. 76 proc. respondentów stwierdziła, że jest on równie groźny, co znacznie bardziej „medialny” wirus HIV, 17 proc. określiło HIV, jako groźniejszy, a 7 proc. uważa HCV za bardziej szkodliwy niż HIV.
29.09.2015

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków we wrześniu 2015

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się we wrześniu, to wzięłoby w nich udział 66 proc. dorosłych Polaków. Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem (43 proc.) oraz Platforma Obywatelska (31 proc.) – wyniki wrześniowej fali badania* GfK na temat preferencji partyjnych Polaków. ...
17.09.2015

Mapa miesiąca GfK: udział handlu detalicznego w prywatnej konsumpcji w Europie

Polacy przeznaczają 34 proc. wszystkich swoich dochodów na wydatki w handlu detalicznym. Jest to wartość wyższa od średniej europejskiej, ale identyczna jak 2013 roku. W 28 analizowanych krajach Unii Europejskie udział sprzedaży detalicznej w konsumpcji prywatnej w 2014 roku ponownie spadł, osiągając poziom 30,9 proc. (2013: 31.2 proc.; 2012: 31.4 proc.). ...
11.08.2015

Polski rynek świeżego mięsa wart 7,0 mld zł

Warszawa, 11 sierpnia 2015 r. – W okresie od lipca 2014 roku do czerwca 2015 roku rynek świeżego mięsa w Polsce odnotował, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, prawie 4-procentowy wzrost w ujęciu ilościowym. ...
15.07.2015

Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy

Wyniki barometru europejskich nastrojów konsumenckich GfK Consumer Climate Europe za drugi kwartał 2015 roku ...
06.07.2015

Polski rynek świeżych warzyw i owoców wart rocznie prawie 10,9 mld zł

Warszawa, 6 lipca 2015 r. – Z danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, że w okresie ostatnich 12 miesięcy polskie gospodarstwa domowe przeznaczyły na zakup świeżych warzyw i owoców prawie 10,9 mld zł. ...
29.06.2015

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w czerwcu 2015

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w czerwcu, to wzięłoby w nich udział 64 proc. dorosłych Polaków. Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem (43 proc.) oraz Platforma Obywatelska (29 proc.) – wyniki czerwcowej fali badania* GfK na temat preferencji partyjnych Polaków. ...
29.06.2015

Amerykanie, Kanadyjczycy i Brytyjczycy mają najwięcej czasu na odpoczynek

A przynajmniej tak wynika z ich deklaracji – spośród 22 krajów objętych badaniem to właśnie Amerykanie, Kanadyjczycy i Brytyjczycy są najbardziej zadowoleni z ilości czasu wolnego, jakim dysponują. ...
29.05.2015

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w maju 2015

W maju 81 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek zwolenników spadł o 3 punkty procentowe. Obecnie 30 proc. Polaków zdecydowanie popiera nasze członkostwo w UE, a raczej je popiera 51 proc. ...
29.05.2015

Stosunek Polaków do wprowadzenia euro – maj 2015

W maju 79 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce. W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników wzrósł o 2 punkty procentowe. Obecnie 48 proc. Polaków jest zdecydowanie przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 31 proc. ...
29.05.2015

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w maju 2015

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w maju, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (67 proc.). Najwięcej głosów otrzymałaby Platforma Obywatelska (40 proc.) oraz Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską i Polską Razem (36 proc.) – wyniki majowej fali badania* GfK na temat preferencji partyjnych Polaków. ...
29.05.2015

Wielkość powierzchni handlowej w Polsce przyrasta dużo szybciej niż wydatki konsumentów

W latach 2011-2014 wskaźnik GLA, czyli wskaźnik łącznej powierzchni najmu w centrach handlowych w Polsce zwiększył się o blisko jedną trzecią – z 8,4 mln do 11,1 mln metrów kwadratowych. ...
18.05.2015

Mapa miesiąca GfK: penetracja płatnej telewizji w powiatach

Mimo dynamicznego rozwoju oferty darmowej cyfrowej telewizji naziemnej zdecydowana większość gospodarstw domowych w Polsce korzysta z usług płatnej telewizji – satelitarnej lub kablowej (średnia dla Polski – 79 proc.). ...
14.05.2015

Szybko wzrasta rynek chłodzonych dań gotowych

W ujęciu rok do roku rynek chłodzonych dań gotowych w Polsce odnotował dynamiczny wzrost. Kategoria wzrosła ilościowo o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Według analiz Panelu Gospodarstw Domowych GfK w monitorowanym okresie polskie gospodarstwa domowe kupiły łącznie ponad 72 tys. ton produktów z tej kategorii. ...