Komunikaty prasowe

31.01.2015

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w styczniu 2015

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w styczniu, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (58 proc.). ...
31.01.2015

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w styczniu 2015

W styczniu 83 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej. ...
28.01.2015

Preferencje w wyborach prezydenckich – styczeń 2015

Preferencje w wyborach prezydenckich – styczeń 2015. Gdyby wybory prezydenckie miały odbyć się w styczniu, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (65 proc.). ...
19.01.2015

Wyniki raportu GfK Global Physical Health 2015

W opinii respondentów dla zachowania dobrej kondycji najważniejsza jest odpowiednia ilość snu, a po nim zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna i stosowanie witamin. Wyniki ogólnoświatowego badania instytutu GfK na temat prozdrowotnych postaw ludzi. Instytut GfK przeprowadził badania w 23 krajach. ...
31.12.2014

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w grudniu 2014

W grudniu 84 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej. ...
31.12.2014

Stosunek Polaków do wprowadzenia euro – grudzień 2014

W grudniu 78 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce. ...
30.12.2014

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w grudniu 2014

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w grudniu, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (57 proc.). Najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (40 proc.) oraz Platforma Obywatelska (38 proc.) – wyniki grudniowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków. ...
30.12.2014

Siła nabywcza Polaków - wyniki badania GfK Purchasing Power Europe 2014/2015

Siła nabywcza w Europie wzrosła w 2014 roku o około 2 proc. Kwota dochodu do dyspozycji mieszkańców Europy zależy w dużej mierze od ich kraju zamieszkania. Szczególnie wyraźnie zaznaczają się różnice pomiędzy państwami Europy Północnej i Zachodniej a państwami Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej. Siła nabywcza jest również silnie zróżnicowana w obrębie poszczególnych krajów. ...
25.11.2014

Stosunek Polaków do wprowadzenia euro w listopadzie

W listopadzie 76 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce. W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników pozostał na niezmienionym poziomie. Obecnie 44 proc. Polaków jest zdecydowanie przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 32 proc. ...
25.11.2014

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w listopadzie

Warszawa, 25 listopada 2014 r. – W listopadzie 83 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej. ...
20.11.2014

Raport Rynek health & wellness w Polsce 2014

Prawie połowa respondentów (43 proc.) deklaruje, iż jeżeli ma wybór, sięga po produkt ekologiczny, a dla ponad połowy zawartość tłuszczu i cukru ma znaczenie przy wyborze produktu. ...
18.11.2014

Na odzież, obuwie i bieliznę Polacy wydają rocznie średnio ponad 2200 zł – wyniki raportu „Polak ubrany 2014”

Ponad połowa tej kwoty, czyli 1300 zł, to wydatki na odzież, 700 zł respondenci wydają na obuwie, a 500 zł na artykuły sportowe. ...
14.11.2014

Rynek kolorowych kosmetyków w Polsce jest wart rocznie 708 milionów zł

Z danych Panelu Indywidualnego GfK wynika, że w okresie od września 2013 do sierpnia 2014 roku rynek kosmetyków kolorowych w Polsce zanotował 14-procentowy wzrost w ujęciu wartościowym i prawie 11-procentowy wzrost w ujęciu ilościowym w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu. ...
28.10.2014

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w październiku

W październiku 86 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej.W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek zwolenników wzrósł o 1 punkt proc. Obecnie 28 proc. Polaków zdecydowanie popiera nasze członkostwo w UE, a raczej je popiera niemal 58 proc. ...
27.10.2014

Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w październiku

Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w październiku, to wzięłaby w nich udział ponad połowa dorosłych Polaków (54 proc.). Najwięcej głosów otrzymałyby Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska – obie partie po  38 proc. – wyniki październikowej fali badania* GfK Polonia na temat preferencji partyjnych Polaków. ...
21.10.2014

Stosunek Polaków do wprowadzenia euro w październiku

W październiku ponad 76 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce.W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników wzrósł o 1 punkt proc. Obecnie 38 proc. Polaków jest zdecydowanie przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 38 proc. ...
15.10.2014

Rynek świeżych warzyw w Polsce jest wart rocznie 5,9 mld zł

Warszawa, 15 października 2014 r. – Z danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, że w okresie ostatnich 12 miesięcy polskie gospodarstwa domowe przeznaczyły na zakupy produktów z kategorii świeżych warzyw łączną kwotę 5,9 mld zł. ...
25.09.2014

GfK wprowadza metodologię Brand Vivo

GfK Brand Vivo to nowe narzędzie typu brand tracker do analizowania kondycji marek, służące do monitorowania doświadczeń konsumentów z markami, ich skojarzeń dotyczących marek i relacji, jakie powstają na linii konsument-marka. Nowe podejście ilustruje, w jaki sposób kontakt z marką – zachodzący online lub offline – wpływa na budowanie relacji z marką oraz na przyszłe zachowania konsumentów. ...
11.09.2014

Rynek produktów mrożonych w Polsce

Z danych Panelu Gospodarstw Domowych GfK wynika, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy polskie gospodarstwa domowe przeznaczyły na zakupy kategorii produktów mrożonych łączną kwotę 2,1 mld zł. Wartość ta wzrosła o 3,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w latach ubiegłych. ...
22.08.2014

Stosunek Polaków do integracji europejskiej w sierpniu

W sierpniu 87 proc. Polaków popierało członkostwo Polski w Unii Europejskiej.W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek zwolenników wzrósł o 1 punkt proc. Obecnie 31 proc. Polaków zdecydowanie popiera nasze członkostwo w UE, a raczej je popiera niemal 56 proc. ...