29.05.2015, 20:32

Stosunek Polaków do wprowadzenia euro – maj 2015

Warszawa, 29 maja 2015 r. – W maju 79 proc. Polaków było przeciwnych wprowadzeniu euro w Polsce.
W stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek przeciwników wzrósł o 2 punkty procentowe. Obecnie 48 proc. Polaków jest zdecydowanie przeciwnych przyjęciu przez Polskę euro, a raczej przeciwnych jest 31 proc.
Odsetek zwolenników przyjęcia euro pozostał na poziomie sprzed miesiąca (16 proc.). Zdecydowanych zwolenników jest 2 proc., a 14 proc. respondentów raczej poparłoby wprowadzenie euro.
Jedynie 5 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.
Żadna z podstawowych zmiennych społeczno-demograficznych nie wpływa istotnie na opinie dotyczące przyjęcia wspólnej waluty euro. W większości grup wiekowych, wykształcenia, pozycji zawodowej, klasy wielkości miejscowości, dominuje odsetek przeciwników przyjęcia euro i wynosi od niemal 70 do ponad 80 proc.
Preferencje polityczne respondentów także nie wpływają na polaryzację opinii na temat wprowadzenia euro. Wysokie odsetki przeciwników przyjęcia euro występują wśród elektoratów dwóch największych ugrupowań, liczniej występują oni wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem) – 85 proc., niż wśród wyborców Platformy Obywatelskiej (73 proc.).
Informacje o badaniu
Majowa fala badania została przeprowadzona w dniach 8–13 maja 2015 r. na podstawie reprezentatywnej imiennej próby Polaków w wieku 15+, wylosowanej z bazy PESEL. Osoby celowe zostały wybrane w oparciu o dwustopniowy stratyfikowany schemat losowania z całkowitą liczbą realizowanych wywiadów n=1020. Wywiady zostały zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów CAPI.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o najważniejszych dla nich ludziach: ich klientach.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.gfk.com lub na koncie GfK na Twitterze: www.twitter.com/gfk_group