25.11.2015, 11:01

Instytut GfK uruchamia elektroniczną platformę On Demand oferującą stały dostęp do danych, umożliwiający opracowywanie błyskawicznych analiz oraz integrację wielu źródeł danych.

Iwona Szewczak
Team Manager, Regional BaCE Product Manager CEE&META
GfK Polonia
tel.:+48 22 43 41 522
mobile:+48 505 196 269
Maciej Siejewicz
Marketing & Communications Manager
GfK
tel.:+48 22 43 41 239
mobile:+48 500 100 500

Norymberga, Warszawa, 25 listopada 2015 r. – Instytut GfK zaprezentował narzędzie nowej generacji, przeznaczone do monitoringu marek i komunikacji marketingowej, oferujące bieżący dostęp do danych (real-time), dynamiczną wizualizację danych, a dla wybranych wskaźników KPI – system raportowania oparty na alertach.

Nowe narzędzia – Brand Vivo On Demand do monitoringu marek oraz Experience Effects On Demand do monitoringu komunikacji i efektywności touchpointów – są oferowane w trzech wariantach konfiguracji. Wszystkie pozwalają podejmować działania biznesowe w dowolnym miejscu i czasie, unikając tym samym tradycyjnych harmonogramów i opóźnień w tworzeniu raportów.

Wprowadzana platforma jest nie tylko pierwszym tego typu narzędziem na rynku, pozwala także na wybór wariantu usługi w zależności od budżetu i oczekiwanego poziomu obsługi. Wariant pierwszy, podstawowy (On Demand), dzięki intuicyjnemu interfejsowi nawigacyjnemu i wizualizacyjnemu, zapewnia dostęp do danych i możliwość ich analizy w dowolnie wybranym momencie. Wariant drugi i trzeci łączy funkcje indywidualnego dostępu do danych z wybranym poziomem usług doradczych (wersja On Demand Smart – raporty eksperckie, wersja On Demand Plus – analizy, raporty, prezentacje, pogłębiona analiza i stały konsulting).

– Współczesny świat marketingu zmienia się w szybkim tempie. Menedżerowie muszą umieć te zmiany dostrzegać i błyskawicznie na nie reagować, korzystając z różnorodnych źródeł informacji i wskaźników koncentrujących się na relacjach z marką i doświadczeniu konsumenckim – mówi Oliver Hupp, Global Director for Brand Strategy and Tracking w GfK – Platforma On Demand pozwala nam wyposażyć naszych klientów w analityczne rozwiązania oparte na technologii oferującej szybkie insighty konsumenckie, których tradycyjne rozwiązania nie są w stanie zapewnić.

Inwestycja GfK w platformę On Demand stanowi kontynuację daleko idącego zaangażowania w technologie do zarządzania informacjami zwrotnymi od konsumenta i jego doświadczeniami, a także w metody pracy na dużych zbiorach danych, wymagających łączenia różnorodnych źródeł i informacji w jednym miejscu.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o ich klientach.