09.09.2016, 11:17

Modernizując domy i mieszkania kobiety dążą do ładniejszego wystroju wnętrz, a mężczyźni do większej funkcjonalności

Maciej Siejewicz
Marketing & Communications Manager
GfK
tel.:+48 22 43 41 239
mobile:+48 500 100 500

Warszawa, 9 września 2016 r. - Wyniki międzynarodowego projektu badawczego wskazują na pięć krajów, w których kwestie związane z modernizacją domów i mieszkań są wyjątkowo popularne. W tym kontekście respondenci w 22 krajach najbardziej zainteresowani są poprawą: wystroju wnętrz (39 proc.), ogólną funkcjonalnością domu lub mieszkania (38 proc.) oraz umeblowaniem (35 proc.).

Kobiety wskazują najczęściej na wystrój wnętrz – aż 43 proc. z nich twierdzi, iż jest to jeden z aspektów, które chciałyby poprawić. Kolejne miejsca w rankingu domowych modyfikacji zajmują: umeblowanie (40 proc.) oraz poprawa ogólnej funkcjonalności (39 proc.).

Wśród mężczyzn, ogólna funkcjonalność jest aspektem numer jeden, który chcieliby poprawić – deklaruje tak 37 proc. mężczyzn. W następnej kolejności wskazywane są: zaopatrzenie w lepszy sprzęt gospodarstwa domowego oraz modernizacja dekoracji wnętrz. Potrzebę poprawy tych aspektów deklaruje odpowiednio po 35 proc. mężczyzn.

Biorąc pod uwagę całą badaną populację, mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety zainteresowani są lepszą jakością elektroniki użytkowej (30 proc. deklaracji). Dla porównania, dwie na dziesięć kobiet (19 proc.) chciałyby wprowadzić ulepszenia w tym zakresie.

Chęć poprawy wystroju wnętrz najczęściej deklarują mieszkańcy Turcji i Rosji, gdzie ponad połowa ankietowanych wskazuje na ten aspekt (odpowiednio 56 i 55 proc.).

Za większą funkcjonalnością opowiadają się najczęściej mieszkańcy Hong Kongu (50 proc.) oraz Rosji i Argentyny (po 40 proc.), natomiast chęć poprawy umeblowania jest najbardziej widoczna w Rosji (54 proc.) i Turcji (49 proc.).

Rosja i Chiny to dwa kraje, gdzie ankietowani najczęściej wskazują na chęć posiadania lepszego sprzętu gospodarstwa domowego (odpowiednio 45 i 40 proc. deklaracji). Natomiast Korea Południowa (42 proc.), Hong Kong i Chiny (po 37 proc.) mają najwyższy odsetek osób, które chciałyby poprawić ogólny poziom czystości w swoich domach.

Hong Kong zajmuje czołowe miejsce również, jeżeli chodzi o chęć zwiększenia powierzchni do przechowywania oraz poprawy organizacji przestrzeni mieszkalnej. 47 proc. ankietowanych mieszkańców Hong Kongu chciałoby zwiększenia powierzchni do przechowywania, natomiast w Meksyku i Argentynie odsetek ten wynosi 44 proc. Jeżeli chodzi o organizację przestrzeni mieszkalnej, chęć poprawy w tym zakresie deklaruje 40 proc. ankietowanych Hong Kongu i 30 proc. mieszkańców Korei Południowej.

Chęć wprowadzenia ulepszeń w ogrodzie, na podwórku lub innej tego typu powierzchni zewnętrznej najczęściej deklarują mieszkańcy Meksyku (43 proc.) oraz Australii (38 proc.), natomiast na chęć posiadania lepszej elektroniki użytkowej najczęściej wskazują mieszkańcy Chin (34 proc.) oraz Meksyku (30 proc.).

Holandia, Japonia, Niemcy, Francja i Belgia wyróżniają się jako kraje o najwyższym odsetku respondentów, którzy nie widzą potrzeby wprowadzania ulepszeń w którymkolwiek z wymienionych powyżej obszarów.

Do pobrania
Infografika: średnia dla 22 krajów
Infografika: top 5 krajów

Informacje o badaniu
Sondaż przeprowadzony latem 2015 roku metodą CAWI. Próba: 27 tys. respondentów w wieku 15+, w 22 krajach: Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Hong Kongu, Włoszech, Japonii, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.

Zadawane pytanie wielokrotnego wyboru brzmiało: „Proszę wskazać, które aspekty związane z modernizacją Pana/Pani domu lub mieszkania chciał(a)by Pan/i zmienić lub poprawić.”

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 13 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o ich klientach.

 
rozmiar: 120.4 KB, typ:
dodano: 9 września 2016
rozmiar: 137.1 KB, typ:
dodano: 9 września 2016