22.08.2018, 10:04

Mapa miesiąca: Wydajność powierzchni handlowych

Agnieszka Szlaska-Bąk
Consultant, Customer Analytics & Sales Strategies
GfK Polonia
tel.:+48 22 43 41 612
Przemysław Dwojak
Dyrektor Działu, Customer Analytics & Sales Strategies
GfK Polonia
tel.:+48 (22) 43 41 611
Maciej Siejewicz
Marketing & Communications Manager
GfK
tel.:+48 22 43 41 239
mobile:+48 500 100 500

Warszawa, 22 sierpnia 2018 r. – W zeszłym roku wydajność powierzchni handlowych, czyli obrót brutto w handlu detalicznym na m2, znacznie różniła się w całej Europie.

Najlepszy wskaźnik osiągnięto na rynkach w Luksemburgu (7,067 EUR/m2), Norwegii (6,525 EUR/m2) i Szwajcarii (6,481 EUR/m2), a najniższy w Bułgarii (2,515 EUR/m2), Rumunii (2,550 EUR/m2) i Turcji (2,587 EUR/m2).

Powyższe wyniki pochodzą z badania GfK dotyczącego handlu detalicznego w Europie, w ramach którego poddano analizie liczne trendy rynkowe i prognozy na 2018 rok.

Mapa GfK obrazuje wartości z 2017 roku dotyczące wydajności powierzchni handlowych z rozbiciem na kraje.

Do pobrania
[Mapa] Wydajność powierzchni handlowych
Badanie GfK jest dostępne do pobrania jako 24-stronicowy dokument PDF w języku angielskim.

O badaniu
GfK dokonało analizy następujących wskaźników rynkowych w 32 krajach Europy: siła nabywcza, obroty w handlu detalicznym, udział handlu detalicznego w łącznych wydatkach populacji, prognoza obrotów w handlu detalicznym w 2018 r., ocena segmentu odzieżowego (zmagającego się m.in. z presją wywieraną przez handel internetowy), trendy w cenach towarów konsumenckich, dostępność i produktywność powierzchni handlowej, analiza wpływu zmiany godzin otwarcia sklepów w niedziele na Węgrzech. Obliczenia dotyczące obrotów i siły nabywczej dokonywane są w euro w oparciu o prognozę stawki wymiany walut opublikowaną przez Komisję Europejską 9 listopada 2017 roku. Terminem przygotowania badania był kwiecień 2018 roku.

GfK

GfK stosuje naukowe podejście w analizie danych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom badawczym dostarczamy informacje o konsumentach, rynkach, markach i mediach. Zarówno tych dzisiejszych, jak i przyszłych. Dla naszych klientów jesteśmy sprawdzonym partnerem badawczym i analitycznym. „Growth from Knowledge”.

 
rozmiar: 1.1 MB, typ:
dodano: 22 sierpnia 2018