news

Nieznaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich w lipcu

Otwórz publikację Nieznaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich w lipcu

Otwórz publikację Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w Europie spadła o 3 procent. Polska na 4-procentowym plusie

Czerwiec nie przyniósł zmian w nastrojach polskich konsumentów

Otwórz publikację Czerwiec nie przyniósł zmian w nastrojach polskich konsumentów

Znacząca poprawa w nastrojach konsumentów w maju

Otwórz publikację Znacząca poprawa w nastrojach konsumentów w maju

Niewielki spadek nastrojów konsumentów w kwietniu

Otwórz publikację Niewielki spadek nastrojów konsumentów w kwietniu

Poprawa nastrojów konsumentów w marcu

Otwórz publikację Poprawa nastrojów konsumentów w marcu

Otwórz publikację W 2020 roku wzrosła wartość światowego rynku technicznych dóbr konsumenckich

zobacz więcej publikacji

kontakt dla dziennikarzy