teaser.jpg

Polacy nadal rzadko korzystają z ofert e–sklepów spożywczych

Wynik najnowszego raportu „Polska na widelcu – zwyczaje żywieniowe Polaków”

O ile z każdym rokiem rośnie popularność Internetu jako kanału dystrybucji różnych towarów i usług, o tyle w przypadku żywności, nadal jest on rzadko wykorzystywanym przez konsumentów miejscem dokonywania zakupów.

Spośród ogółu Polaków, którzy deklarują, iż regularnie korzystają z Internetu i kupują tam różne towary, tylko 14 proc. kupuje tam także produkty spożywcze. Aż 86 proc. kupujących w Internecie nigdy nie skorzystało z e-sklepu spożywczego.


Wyniki badania wykazały, iż po stronie konsumentów istnieją dwa główne ograniczenia w rozwoju tego typu handlu:

- pierwsze z nich ma charakter społeczny i związane jest z dotychczasowym stylem życia i zwyczajami oraz postawami konsumentów związanymi z dokonywaniem zakupów produktów spożywczych,

- drugie ograniczenie ma charakter logistyczny i związane jest z dostępnością tego typu usług w miejscu zamieszkania.


W kontekście pierwszego wymienionego ograniczenia, o charakterze społecznym, warto wspomnieć o najważniejszych jego wymiarach:

- przywiązaniu konsumentów do tradycyjnych sklepów spożywczych, które deklaruje 30 proc. respondentów, którzy nie robią zakupów spożywczych przez Internet,

- chęci osobistej oceny jakości towarów (25 proc.),

- skłonności do podejmowania decyzji zakupowych już w sklepie (18 proc.).

W przypadku ograniczeń o charakterze logistycznym istotnymi barierami są:

- brak tego typu usługi w miejscu zamieszkania respondenta (14 proc.),

- niechęć do ponoszenia dodatkowych opłat związanych z dostawą (13 proc.),

- niedogodności związane z koniecznością oczekiwania na dostarczenie zamówionych towarów (12 proc.).

Agata Czapkowska, autorka raportu podsumowuje: „Przy odpowiednich działaniach ze strony detalistów dokonywanie zakupów spożywczych przez Internet będzie stawało się coraz powszechniejsze i wyniki badania jasno wskazują, co warto zmienić, aby e-zakupy stały się bardziej popularne. Poza tym część barier, o których dowiadujemy się z badania, wydaje się wynikać z nieznajomości tego kanału sprzedaży i dzięki edukacji konsumenta może być stosunkowo łatwa do przełamania.”

ewf


 

Informacje o badaniu

Dane pochodzą z raportu „Polska na widelcu – zwyczaje żywieniowe Polaków”. Badanie zrealizowane w ramach omnibusa CAPI na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 Polaków powyżej 15 roku życia w listopadzie 2012 roku.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

GfK nieustannie wprowadza innowacje oraz stosuje najnowsze technologie i najdokładniejsze metodologie, aby zapewnić klientom jak najlepsze zrozumienie najważniejszych ludzi na świecie: ich klientów.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.gfk.com lub na koncie GfK na Twitterze: www.twitter.com/gfk_group

Kontakt dla mediów

Agata Czapkowska
Senior Researcher

agata.czapkowska@gfk.com
+48 (22) 43 41 425

Maciej Siejewicz

Maciej Siejewicz
Marketing & Communications Manager

maciej.siejewicz@gfk.com
+48 22 43 41 239
+48 500 100 500