Ponad połowa Polaków mieszkających w miastach zagrożona hałasem

25 kwietnia Międzynarodowym Dniem Świadomości Zagrożenia Hałasem – wyniki najnowszych badań dotyczących uciążliwości hałasu w Polsce.

57 proc. Polaków mieszkających w miastach powyżej 500 tys. deklaruje, iż bardzo często lub często odczuwa hałas. Dla całej dorosłej populacji odsetek ten wynosi 34 proc. Jedynie co czwarty Polak cieszy się brakiem kontaktu ze źródłami hałasu.

Bardzo częsty kontakt z hałasem deklaruje 7 proc. Polaków, a 27 proc. określa ten kontakt jako częsty. Identyczny odsetek badanych (27 proc.) twierdzi, iż ma rzadki kontakt z hałasem, a 14 proc. bardzo rzadki. Z braku kontaktu z hałasem cieszy się tylko co czwarty badany Polak (zob. wykres 1). Zwraca uwagę duża dysproporcja pomiędzy rozkładami odpowiedzi udzielanych przez respondentów - mieszkańców wsi oraz małych miast, a odpowiedziami udzielanymi przez mieszkańców dużych miast (pow. 500 tys.), w tym Warszawy. W przypadku tych pierwszych problem częstej styczności z hałasem dotyczy 22 proc. z nich, natomiast w przypadku populacji wielkomiejskiej problem dotyka ponad 50 proc. osób, a w przypadku Warszawy 62 proc. (zob. wykres 2).

Dalsza analiza wyników wskazuje, iż pomimo wysokiego odsetka osób stykających się z hałasem, jedynie 13 procent z nich deklaruje, że jest to dla nich problem, który utrudnia normalne funkcjonowanie. 37 proc. nadal widzi w hałasie problem, jednak na tyle nieuciążliwy, iż nie utrudnia im codziennego funkcjonowania. Natomiast dla prawie połowy badanych, hałas, z którym się stykają, nie jest żadnym problemem (zob. wykres 3). I tu, analogicznie do poprzedniego pytania o częstotliwość, miejsce zamieszkania respondentów istotnie różnicuje ich odpowiedzi. Hałas, z którym mają do czynienia osoby mieszkające na wsi, stanowi problem w codziennym funkcjonowaniu jedynie dla 8 proc. z nich, natomiast dla 60 proc. nie stanowi on żadnego utrudnienia. W przypadku mieszkańców dużych miast, niemal co trzeci (29 proc.) deklaruje, iż hałas jest dla niego problemem utrudniającym codzienne funkcjonowanie, a nie widzi problemu 27 proc. (zob. wykres 4).

Ponadto, respondenci deklarują, że spośród miejsc, w których na co dzień przebywają, te, w których hałas jest dla nich najczęściej odczuwalny, to miejsca przestrzeni publicznej, tj. ulica czy park (46 proc.), środki komunikacji miejskiej (33 proc.) oraz sklepy i galerie handlowe (31 proc.; zob. wykres 5). 

Informacje o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich ze wspomaganiem komputerowym (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15+ w kwietniu 2013 roku.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o najważniejszych dla nich ludziach: ich klientach.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.gfk.com lub na koncie GfK na Twitterze: www.twitter.com/gfk_group