teaser.jpg

Kryzys w wydatkach Polaków trwa. Wielkanoc nieco poprawiła wskaźniki

Warszawa, 9 maja 2013 r. – Analiza przebiegu zmian Wskaźnika Wyborów Konsumenckich GfK (WWK) wskazuje, iż w pierwszym kwartale 2013 roku trwał proces przebudowy portfela zakupowego polskich gospodarstw domowych. Jednocześnie porównanie kwartał do kwartału pokazuje, iż nastąpiła nieznaczna poprawa WWK w stosunku do poprzedniego okresu.  

Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK (WWK) powstaje na podstawie analizy wielkości i wartości zakupów polskich gospodarstw domowych w zakresie dóbr szybkorotujących (FMCG).

Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK w pierwszym kwartale 2013 r.
Porównując wartość zakupów kategorii FMCG w pierwszym kwartale 2013 roku do wartości zakupów w analogicznym okresie 2012 roku, nadal obserwowana była nieznaczna dodatnia dynamika i wzrost wartości zakupów o 1,8 proc. (w poprzednim kwartale +0,5 proc.). W tym samym okresie wystąpiła niewielka dodatnia dynamika wolumenu zakupów na poziomie 0,7 proc. (w poprzednim kwartale -2,1 proc.). Obydwa powyższe parametry są składowymi Wskaźnika Wyborów Konsumenckich GfK (WWK GfK). Na podstawie szacunków analityków instytutu GfK, porównując kierunek i wzajemne proporcje zmian wartości powyższych składowych WWK, należy stwierdzić, iż w pierwszym kwartale 2013 roku na rynku dóbr FMCG mieliśmy do czynienia ze scenariuszem dalszej przebudowy portfela* polskich gospodarstw domowych (zob. nota metodologiczna). Ponadto zwraca uwagę fakt, iż zmiana wartościowa zakupów była znacznie poniżej poziomu inflacji notowanej dla danego kwartału. Obserwowany proces spowodowany był z jednej strony nieznacznym, ale dodatnim popytem na towary ze strony kupujących, z drugiej strony - ich zwiększoną skłonnością do poszukiwania ofert jakościowo lepszych, kosztem kupowanej ilości towarów. W tym kontekście warte podkreślenia jest także i to, iż świąteczna wzmożona aktywność zakupowa Polaków nie podniosła istotnie wartości monitorowanych wskaźników (a tegoroczny pierwszy kwartał wyjątkowo zawierał w sobie w całości wielkanocny okres świąteczny, co zwykle nie jest regułą, w 2012 zakupy rozłożyły się na dwa kwartały).

Analiza danych z poprzednich kwartałów 2012 r. (Q1, Q2, Q3, Q4 2012) oraz z 1 kwartału br., uwidacznia pogłębiający się spadkowy trend wskaźnika WWK GfK, pomimo nieznacznej jego poprawy zanotowanej w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Analizując zakupy Polaków w kategoriach FMCG, jeszcze w dwóch pierwszych kwartałach 2012 roku mieliśmy do czynienia ze scenariuszami konsumpcjonizmu* (zob. nota metodologiczna), czyli z sytuacją, w której zarówno wolumen zakupów, jak i ich wartość rosną, przy czym wolumen rośnie wolniej, niż wartość. Jednak już wówczas można było obserwować malejącą dynamikę tego zjawiska. W kolejnym, 3 kwartale, mieliśmy już do czynienia z częściowym odwróceniem dynamiki i spadkami – nadal spadającą, ale jeszcze dodatnią dynamiką wartości zakupów, natomiast już z ujemną dynamiką w zakresie ilości (wolumenu) zakupów. 4 kwartał był pogłębieniem się tego trendu. I był to początek realizacji scenariusza przebudowy portfela zakupowego Polaków, którego kontynuacja obserwowana jest w wynikach pierwszego kwartału 2013. 

*NOTA METODOLOGICZNA

  • Wskaźnik Wyborów Konsumenckich GfK (WWK) powstaje na podstawie analizy wolumenu i wartości zakupów polskich gospodarstw domowych w zestawieniu ze wskaźnikiem inflacji.
  • Dotyczy kategorii dóbr szybkorotujących (FMCG).
  • Ilustruje wybory konsumentów – ich okresową skłonność do zakupów produktów droższych lub tańszych oraz preferencje ilościowe w procesie zakupowym, czyli kupowanie większych lub mniejszych ilości towarów.
  • Dynamika zmian wskaźnika na wykresach jest ilustracją zmian powstałych po zestawieniu notowań WWK dla obecnie analizowanego okresu z analogicznym okresem sprzed 12 miesięcy.

6 możliwych scenariuszy WWK

Konsumpcjonizm – wolumen zakupów rośnie wolniej niż ich wartość; gospodarstwa domowe kupują więcej i jednocześnie nie poszukują tańszych produktów.

Kontrola portfela – wolumen zakupów rośnie szybciej niż wartość tych zakupów; tańsze produkty są bardziej poszukiwane.

Przebudowa portfela – wolumen zakupów spada, ale ich wartość rośnie; gospodarstwa domowe są skłonne sięgać po  produkty droższe, kosztem ich liczby.

Racjonalizowanie portfela – wolumen zakupów spada szybciej niż ich wartość; gospodarstwa domowe kupują mniej produktów oraz poszukują tańszych produktów.

Kryzys w wydatkach – wolumen zakupów spada wolniej niż ich wartość;

gospodarstwa domowe kupują mniej produktów i jednocześnie poszukują niższych cen (sytuacja zagrożenia ubóstwem).

Pierwszy etap wychodzenia z kryzysu wydatków – wolumen zakupów rośnie, ale ich wartość spada; tendencja poszukiwania tańszych produktów jest jeszcze silna.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o ich klientach.

 

Kontakt dla mediów

Maciej Siejewicz

Maciej Siejewicz
Marketing & Communications Manager

maciej.siejewicz@gfk.com
+48 22 43 41 239
+48 500 100 500

Aleksandra Dowgird
Project Manager

aleksandra.dowgird@gfk.com
+48 22 43 41 144
+48 505 196 239