teaser.jpg

Niedziela dniem świętszym na wsi

Wyniki najnowszego raportu dotyczącego budżetu czasu Polaków – „Time Budget Survey 2013”

Warszawa, 22 maja 2013 r. – Co piąty Polak (19 proc.) chodzi w niedzielę do kościoła. Taki sam odsetek badanych siódmego dnia tygodnia robi zakupy. Wyraźnie rysuje się różnica stylu życia w zależności od miejsca zamieszkania – podczas gdy na wsi niedzielna msza jest najpowszechniejszą aktywnością wykonywaną tego dnia poza domem, mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys.) częściej wybierają spotkania towarzyskie, zakupy, spacery, dojazdy i jedzenie na mieście.

Czy niedziela, zgodnie z tradycją, jest dla Polaków dniem szczególnym? Wyniki badania wskazują, iż w niektórych aspektach różni się ona od dnia powszedniego (zob. wykres 1). W niedzielę Polacy pozwalają sobie na dłuższy sen i odpoczynek (śpią średnio 25 minut dłużej i odpoczywają 1 godzinę dłużej niż w ciągu tygodnia). Więcej czasu niż w dni powszednie (poniedziałek-piątek) spędzają z bliskimi, zwłaszcza z innymi członkami gospodarstwa domowego (1 godzinę i 15 minut więcej).

W tygodniu częściej poświęcamy czas na pracę (38 proc. badanych), dojazdy (34 proc.) i zakupy (31 proc.), zaś w niedzielę wzrasta odsetek osób spotykających się ze znajomymi (z 13 do 23 proc.), chodzących na spacery (z 12 do 20 proc.) i uczestniczących w obrzędach religijnych (z 1 do 19 proc., zob. wykres 2).

W badaniu wyraźnie rysuje się różnica stylu życia mieszkańców wsi i większych miast. Podczas gdy na wsi najpowszechniejszą aktywnością wykonywaną w niedzielę są obrzędy religijne (uczestniczy w nich 26 proc. mieszkańców wsi), to w miastach pow. 500 tys. mieszkańców bardziej popularne są spotkania towarzyskie (odbywa je 34 proc. badanych z dużych miast), zakupy (34 proc.), spacery (29 proc.), dojazdy (30 proc.) i jedzenie poza domem (21 proc.; zob. wykres 3).

W dni powszednie wzorzec zachowań na wsi i w mieście różni się przede wszystkim intensywnością zajęć, które wypełniają dzień respondentom. I tak w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców więcej osób poświęca czas na dojazdy (53 proc. do 27 proc. na wsi), zakupy (37 proc. do 26 proc. na wsi), posiłki poza domem (28 proc. do 17 proc. na wsi) oraz spacery (19 proc. do 8 proc. na wsi; zob. wykres 4).

Informacje o badaniu

Przytoczone dane pochodzą z raportu „Time Budget Survey 2013” zrealizowanego przez instytut GfK Polonia w listopadzie i grudniu 2012 r. na reprezentatywnej próbie 3000 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Raport zawiera dane na temat czasu, jaki Polacy poświęcają na poszczególne czynności, zarówno prywatne, jak i służbowe, podczas całego dnia (z dokładnością do kwadransa).

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 11 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o ich klientach.

 

Kontakt dla mediów

Agata Chojnowska-Postek
Media & Social Research

agata.chojnowska-postek@gfk.com
+48 (22) 43 41 540

Julia Sapocińska
Executive, Marketing & Communications

julia.sapocinska@gfk.com
+48 22 43 41 237