Instytut GfK Polonia wprowadza na rynek polski Media Efficiency Panel (MEP) – pomiar łączący konsumpcję mediów z zakupami produktów FMCG

Warszawa, 24 października 2013 r. – Media Efficiency Panel to badanie typu single source, czyli jednoźródłowy pomiar, w ramach którego bazę do analiz stanowią połączone informacje na temat konsumpcji mediów przy jednoczesnej rejestracji dokonywanych przez respondentów zakupów produktów FMCG.

Bartosz Osiński, Business Development Manager MEP mówi: ”Połączenie danych mediowych z informacjami na temat rzeczywistej sprzedaży pozwoli naszym klientom na precyzyjniejsze, a co za tym idzie efektywniejsze planowanie cross-mediowych kampanii reklamowych”.

Podstawowym źródłem danych wykorzystywanym do analiz w ramach MEP jest prowadzony od 20 lat panel gospodarstw domowych GfK Polonia. Jego próbę stanowi 8 tys. polskich gospodarstw domowych (łącznie 15 tys. osób), zbierających dane za pomocą skanerów i raportujących o dokonywanych przez siebie zakupach produktów FMCG.

Dane dotyczące konsumpcji mediów zbierane są za pomocą ankiet (dane deklaratywne w odniesieniu do prasy, radia i TV). Internet będzie badany pasywnie, za pomocą oprogramowania firmy GfK nurago, instalowanego na komputerach panelistów i członków ich rodzin.

Analizy w ramach badania MEP będzie można dokonywać zarówno na poziomie gospodarstwa domowego, jak i indywidualnego respondenta. Badanie MEP dostarczy danych do analiz digital touchpoints, do planowania strategicznego i szacowania efektywności kampanii reklamowych. W przypadku digital touchpoints zakres oferowanych rozwiązań to ocena własnych stron www i stron konkurencji oraz analiza korzystania z wyszukiwarek i mediów społecznościowych, w tym portalu Facebook.

W zakresie planowania strategicznego możliwe będzie planowanie działań online w oparciu o dane demograficzne i zakupowe oraz strategiczne planowanie kampanii cross-mediowych. Grupy docelowe kampanii reklamowych będą mogły być definiowane zarówno ze względu na dane demograficzne, jak i zakupowe – np. heavy buyers kawy wśród mieszkańców miast w wieku 20-25 lat.

Szacowanie efektywności kampanii reklamowych umożliwią pre-testy, analiza zasięgu i poziomu dotarcia do grupy docelowej, analiza ROI i efektów wizerunkowych. Kluczowym elementem jest pomiar wpływu poszczególnych mediów na wzrost sprzedaży.

Kolejne etapy rozwoju badania MEP zakładają wprowadzenie pomiaru internetu na urządzeniach mobilnych oraz pasywny pomiar telewizji, pomimo iż przeprowadzone dotychczas szacunki dowodzą dużej zgodności pomiędzy wynikami obecnie prowadzonego deklaratywnego pomiaru TV, a telemetrią. Podobna wysoka zbieżność wyników występuje w zakresie deklaratywnych pomiarów prasy i radia, a danymi PBC i RadioTrack.

Instytut GfK oferuje dane z badania Media Efficiency Panel od 2008 roku, kiedy to po raz pierwszy MEP został wprowadzony na rynku niemieckim. Obecnie jest dostępny na kilkunastu rynkach. Od 2011 r. MEP oferuje także narzędzia do pomiaru efektywności działań na Facebook’u. W ramach MEP przeprowadzono łącznie ponad 400 analiz, a największe marki FMCG korzystają z niego regularnie we wszystkich krajach, które to rozwiązanie oferują.

GfK

GfK to jedna z największych firm badawczych na świecie, zatrudniająca ponad 13 000 ekspertów, którzy codziennie starają się odkryć nowy sposób patrzenia na to, jak żyją, myślą i kupują ludzie na ponad 100 rynkach.

 Instytut GfK nieustannie wprowadza do swoich badań innowacje, stosuje zaawansowane technologie oraz precyzyjne metodologie, aby zapewnić swoim partnerom biznesowym jak najlepszą wiedzę o ich klientach. W 2012 roku Grupa GfK wypracowała sprzedaż na poziomie 1,51 miliarda euro.

drukuj

Kontakt dla mediów

Bartosz Osiński
Business Development Manager, Media Efficiency Panel

bartosz.osinski@gfk.com
+48 22 43 41 555
+48 505 196 206

Hanna Kuźmierkiewicz
Business Development Manager, Media Efficiency Panel

hanna.kuzmierkiewicz@gfk.com
+48 22 43 41 623
+48 668 898 011

Maciej Siejewicz

Maciej Siejewicz
Marketing & Communications Manager

maciej.siejewicz@gfk.com
+48 22 43 41 239
+48 500 100 500